Αγγλικά

Διδάσκονται Αγγλικά όλων των επιπέδων, αρχίζοντας από την ηλικία των 5 χρόνων Pre-Junior μέχρι IGCSE και IELTS/TOEFL. Προσφέρουμε επίσης ειδικά τμήματα για ενήλικες εργαζόμενους με κύρια έμφαση στην ομιλία, καθώς και μαθήματα για προετοιμασία για τις προεισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Α.Ε.Ι. Ελλάδας.