Εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας

Η Γαλλική γλώσσα ομιλείται από πέραν των 200 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη. Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας διανοίγει τους δρόμους για δωρεάν φοίτηση σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και σχολές της Γαλλίας, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επαγγελματία, ειδικά για αυτούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διπλωματίας και σε διεθνείς/περιφερειακούς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, ΕΕ), αλλά και στους τομείς των επιχειρήσεων που συνδέονται με υπηρεσίες και προϊόντα αισθητικής και ομορφιάς, στην μόδα και υψηλή ραπτική, στην γαστρονομία και οινολογία, στον χώρο των Καλών Τεχνών, του θεάτρου, του χορού και γενικότερα στο χώρο του πολιτισμού.

Το Think Learning Center διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην διδασκαλία και εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας από καταξιωμένους καθηγητές που αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλία περιλαμβανομένων και οπτικοακουστικών μέσων, ως εργαλεία για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας.

Σημειώνεται ότι τα τμήματα στο Think Learning Center αποτελούνται από μικρό αριθμό μαθητών για την παροχή της απαιτούμενης προσοχής στους μαθητές, ενώ παράλληλα προσφέρονται και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκμάθησης της Γαλλικής για ενήλικες.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις των Γαλλικών από τους μαθητές μας, αποδεικνύουν με έμπρακτο τρόπο την υψηλή ποιότητα στην εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας που προσφέρεται από το Think Learning Cente.

Εξετάσεις Γαλλικών DELF και DALF

Μέσω της εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας στο Think Learning Center, προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές που το επιθυμούν, να παρακαθίσουν στις διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις Γαλλικών DELF (Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας) και DALF (Δίπλωμα Πλήρους Γνώσης Γαλλικής Γλώσσας) για απόκτηση των σχετικών διπλωμάτων και πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων τους στη Γαλλική. Επισημαίνεται ότι τα διπλώματα, ισχύουν εφ’ όρου ζωής ενώ αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σπουδές σε Γαλλικά Πανεπιστήμια

Για τους μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν σε Γαλλικά πανεπιστήμια, σημειώνεται ότι η απόκτηση Διπλώματος DELF και DALF αναγνωρίζεται από το CampusFrance που αποτελεί και τον αρμόδιο οργανισμό για την εισδοχή φοιτητών στα Γαλλικά πανεπιστήμια.

Σημειώνεται ότι βάσει του Γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, ο πρώτος πανεπιστημιακός/ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών είναι το Licence που αποκτάται σε 3 έτη σπουδών.

Επισημαίνεται ότι για την εισδοχή Κυπρίων μαθητών σε Γαλλικά πανεπιστήμια απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου και το Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας DELF B2.