Επίπεδο Α1 - Βασική Γνώση

Με την συμπλήρωση του επιπέδου Α1, οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν βασικές λέξεις και εκφράσεις και να διεξάγουν απλό διάλογο με τον συνομιλητή, υποβάλλοντας απλά ερωτήματα και απαντήσεις χρησιμοποιώντας απλές εκφράσεις και περιγραφές για το στενό τους περιβάλλον (π.χ. η οικογένεια μου, το σχολείο μου, η κατοικία μου κλπ).

Επιπροσθέτως, οι μαθητές είναι σε θέση να συντάσσουν σύντομα σημειώματα και επιστολές, χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις που περιλαμβάνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητας, διεύθυνση διαμονής, κλπ).