Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση

Με την συμπλήρωση του επιπέδου Β1, οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως μια απλή συνομιλία καθώς και τα βασικά σημεία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, οι μαθητές είναι σε θέση να περιγράφουν εμπειρίες, γεγονότα, τα μελλοντικά τους σχέδια και να αφηγηθούν την πλοκή μιας κινηματογραφικής ταινίας και τα αισθήματα που τους προκάλεσε κατά την παρακολούθηση.

Επιπροσθέτως, οι μαθητές είναι σε θέση να συντάσσουν δομημένο κείμενο (π.χ. έκθεση ιδεών) αλλά και προσωπικές επιστολές στις οποίες διηγούνται εμπειρίες, εντυπώσεις, συναισθήματα κλπ.

Επίπεδο Β2 – Καλή Γνώση

Με την συμπλήρωση του επιπέδου B2, οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν εκτενή συνομιλία κατά την οποία αναπτύσσονται επιχειρήματα και παραθέτονται πληροφορίες και στοιχεία προς στήριξη των επιχειρημάτων καθώς και το περιεχόμενο διηγημάτων, εκθέσεων κλπ. Επιπλέον, οι μαθητές είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τηλεοπτικές εκπομπές (π.χ. ειδήσεις, κινηματογραφικές ταινίες κλπ).

Επίσης, οι μαθητές μπορούν να προβούν σε διάλογο και συζητήσεις διαθέτοντας ευχέρεια λόγου και την ικανότητα έκφρασης των προσωπικών του απόψεων με λεπτομέρεια.

Επιπροσθέτως, είναι σε θέση να συντάξουν με λεπτομέρεια κείμενα και εκθέσεις και να συνθέσουν ή/και να συνοψίζουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, δημιουργώντας ένα σωστά δομημένο κείμενο υπό μορφή αναφοράς ή μελέτης.