Επίπεδο Α2 - Βασική Γνώση

Με την συμπλήρωση του επιπέδου Α2, οι μαθητές είναι σε θέση να διευρύνουν το λεξιλόγιο τους και να κατανοούν περισσότερες λέξεις και εκφράσεις περιγράφοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το στενό τους περιβάλλον (π.χ. ο εαυτός μου, η οικογένεια μου, η κοινότητα μου, κλπ).

Επιπροσθέτως, οι μαθητές είναι σε θέση να συντάσσουν προσωπικές επιστολές, να διακρίνουν, να κατανοούν και να επικοινωνούν προφορικώς και γραπτώς συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. παραγγελία από μενού στο εστιατόριο, ωράριο καταστήματος, διαφήμιση κλπ).