Επίπεδο: Year 1

Στο Year 1 οι μαθητές διδάσκονται τα βασικά στοιχεία της Γαλλικής Γλώσσας περιλαμβανομένου του αλφάβητου, των χρωμάτων, των αριθμών, των φαγητών, των ημερών της εβδομάδας κλπ.

Με την συμπλήρωση του Year 1, οι μαθητές είναι σε θέση να απαντούν προφορικώς και γραπτώς σε απλές ερωτήσεις (π.χ. το ονοματεπώνυμο τους, την ηλικία τους, κλπ) και να προβαίνουν σε απλές περιγραφές (π.χ. για τον καιρό, το καλύτερο τους φίλο κλπ).