Επίπεδο: Year 2

Στο Year 2 οι μαθητές διευρύνουν περαιτέρω το λεξιλόγιο τους, δίνοντας περισσότερη έμφαση στη γραμματική και στην μάθηση περισσότερων ρημάτων αλλά και χρόνων της γραμματικής (π.χ. ενεστώτα, απλό μέλλοντα, αόριστο και παρατατικό).

Επιπροσθέτως, οι μαθητές εκπαιδεύονται στην ακρόαση (listening) και στην ομιλία (speaking) έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν μια απλή συνομιλία και να διεξάγουν ένα απλό διάλογο, απλές λέξεις και εκφράσεις σε διαφορετικούς χρόνους.